Her er nokre lenker til videoar om forkjellige yrkesfag:

     Elektrikar

     Tavlemontør

     Røyrleggar

     Industrirøyrleggar

     Tømrar

     Akvakultur

     Platearbeidar

     Energimontør