Generell klage

Har du ein generell klage, send ein E-mail til post@okaustevoll.no
Ei generell klage gjeld alt frå di oppleving av vår kundeservice til korleis du oppfatter oss som opplæringskontor.
Gjev oss ei kort, detaljert og konstruktiv beskriving av det du er misfornøyd med. Føreslå gjerne kva me bør endre. Hugs å få med dine kontaktdata.