Kontakt oss

Vår postadresse er: Opplæringskontoret i Austevoll, Austevollshellevegen 68, 5384 Torangsvåg
Opplæringskontoret i Austevoll vart skipa våren 1996 av bedrifter innan fiskeindustri, fiskeoppdrett, fiske og fangst, sjøfart, elektrofag, byggfag, røyrfag, mekanisk industri og Austevoll kommune.
OK-Austevoll er eit samarbeidsorgan mellom medlemsbedrifter som tek på seg lærlingansvar, og yrkesopplæringa, skuleverket og lærlingen.

Opplæringskontoret skal på vegner av medlemane arbeida for generell kompetanseutvikling også utanfor lærlingeordningane. Herunder samarbeid mellom medlemsbedrifter/institusjonar og arbeidslivsorgangisasjonar, offentlege styresmakter, skuleverket, opplæringsorganisjasjonar, lærlingar, yrkesopplæringsnemd og elles andre som måtte vera aktuelle.

OK-Austevoll held til i bygget til Troland Lakseoppdrett på tomta Sjøstrand ved det gamle ferjeleiet på Austevollshella. Dra bort Googlemannen så får du opp bilete også.

                                                                                                                        
 


 
Dagleg leiar
Arne Lier
Mob: 415 64 070 
E-mail:  arne.lier@okaustevoll.no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  
     

Rådgjevar Tore Hufthammer           
Mob: 94132750           
E-mail:  tore.hufthammer@okaustevoll.no 
Dir:   55 08 25 03        
Adm. sekretær
Lene Hatlevik Rabben                                                                                                                
Mob: 92622380
Tlf:    55 08 25 00 
E-mail:   lhr@okaustevoll.no
 

Rådgjevar
Dag Endré Waage
Mob: 47 37 21 06
E-Mail:  dew@okaustevoll.no