Kurs & seminar

Hordaland fylkeskommune ved Fagopplæringskontoret arrangerer kurs for dei faglege leiarane i lærebedriftene. Kursa er obligatoriske for fagleg ansvarleg i lærebedrifta. Instruktørar, leiarar i lærebedrifter og lærarar i yrkesfag er også velkomne til å melde seg på kursa. Målet med kurset er at å gjere dei fagansvarlege i lærebedriftene tryggare i rolla som rettleiarar for lærlingar og lærekandidatar. Kurset blir gjennomført på ein dag og blir arrangert på ulike stader i heile fylket. Sjå link for detaljar.

Opplæringskontoret i Austevoll oppmodar våre medlemdsverksemder til å delta.


Kurs for fagleg leiar og instruktør