Lær å bruke Olkweb

1. Hva må du sende når du kommer om bord og hvorfor er dette viktig?

For de som jobber på båt så må de sende oppstartsrapport. Da ser OK Austevoll når lærlingen kom om bord, hvilken båt lærlingen er på og hvem som er instruktør. OK Austevoll ser også at lærlingen er tatt godt i mot om bord.


2. Hvordan finner du ut hvordan man skal utføre vurderingsamtale i Olkweb?

I ressurssenter så ligger det en prosedyre på dette. Ved å følge denne så kan det settes opp vurderingssamtale i Olkweb.


3. Hvorfor er det viktig med vurderingsamtale minimum hver 6 md?

Da kan lærlingen få tilbakemelding på faglig utvikling, initiativ, ryddighet osv. Lærlingen kan også gi tilbakemelding til bedrift om ting som er bra eller trenger å endres. Her skal en også diskutere trivsel.


4. Hvordan arbeider du med Olkweb, om du vet at det er dårlig nett?

Lærlingen kan bruke appen Olkmob som ikke trenger nett. Lærlingen kan også laste ned læreplanen i pdf fra Olkweb på en lokal harddisk og kopiere all teksten. Deretter kan teksten limes inn i et tekstdokument som ikke trenger nett og svare på spørsmålene der. Når lærlingen da har fått nettilgang så kan svarene kopieres og limest inn i Olkweb på rett sted.


5. Hvem har ansvaret for at lærlingen arbeider med loggen?

Instruktørene har mye ansvar på jobben med mange henvendelser, telefoner og E-mail. Lærlingen må derfor ta ansvar for å jobbe med opplæringsprogrammet i Olkweb. Helst minimum hver 14. dag.


6. Hvem gjør det best på fagprøven?

OK Austevoll ser at de som jobber jevnt og trutt med loggen gjør det best på fagprøven. De har gjerne utført en minifagprøve på jobben i form av en deloppgave også.