Utdanningsdirektoratet sin definisjon av mobbing er:  "gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing". Atferden må finne sted 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere for å defineres som mobbing."

Om du føler du vert mobba eller trakasert så ta kontakt med nærmaste arbeidsleder eller verneombod i din lærebedrift.

Om dette ikkje går bra så ta kontakt med din rådgjevar på opplæringskontoret.

Fylkestinget har og oppretta elev- og lærlingombod og mobbeombod. Dei kan kontaktast på nettet: 
elev- og lærlingombod
Mobbeombod