Praksiskandidatar

Praksiskandidatar er vaksne arbeidstakarar som avlegg fagprøve utanom lærlingeordninga.  Du kan gå opp til fagprøve i eit fag dersom du har 5 års praksis i eit fag, og først består tverrfagleg teoriprøve.  Oppmeldingsfrist for teori er  1. febr. eller 15. sept.  For oppmelding til praksisprøven er det ingen frist.

Les meir på sidene til Hordaland fylkeskommune og Fagopplæringskontoret i Hordaland.


Klikk her for å laste ned sjekkliste for oppmelding til fagprøve