Vanlege Spørsmål Og Svar

Eg har søkt om stipend og får til svar at eg ikkje kan søkje om stipend fordi eg har ikkje godkjend kontrakt?
Svar: Når du får lærekontrakta i retur frå fylkjet og den er godkjend med stempel og ved påfølgande onsdag kan du søkje stipend. Dette skjer ofte 2-3 mnd etter at kontrakten er underskrevet.